Gegevensbescherming

Daimler dankt u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten. Gegevensbescherming staat bij ons hoog in het vaandel en wij willen graag dat u zich bij uw bezoek aan onze internetpagina’s op uw gemak voelt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Hier houden wij bij onze zakelijke processen rekening mee. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke zetel is gevestigd. Ons beleid betreffende gegevensbescherming richt zich voor het overige naar de voor Daimler geldende richtlijn betreffende gegevensbescherming.

Daimler Richtlijn betreffende gegevensbescherming

Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring omtrent de gegevensbescherming niet van kracht is.

Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard o.a. informatie op over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, de datum van het bezoek en, om veiligheidsredenen - bijvoorbeeld om aanvallen op onze websites te herkennen - en voor een periode van zeven dagen, het IP-adres dat aan u is toegewezen door uw internetserviceprovider. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgerelateerde gegevens alleen opgeslagen als u ons dit zelf aangeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of het afsluiten van een overeenkomst.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Daimler gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, klantenbeheer, productenquêtes en marketing, uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang. Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers, agenturen en dealers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en u hierover eventueel vragen te stellen. Uiteraard is uw deelname aan dergelijke acties vrijwillig. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, dan kunt u ons dit op elk gewenst moment meedelen, zodat wij uw gegevens desgewenst blokkeren. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Nieuwsbrieven

Op onze website kunt u zich eventueel abonneren op nieuwsbrieven. De gegevens die worden aangegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt wanneer u niet akkoord gaat met een verdergaand gebruik. U kunt het abonnement op elk gewenst moment opzeggen via de in de nieuwsbrief aangegeven afmeldmogelijkheid.

Centrale toegangservice van Daimler AG

Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich bij alle op deze service aangesloten websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken aanmelden. De gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG vindt u via de volgende link:

Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG
Social plug-ins

Daimler gebruikt zogenaamde social plug-ins (hieronder knoppen genoemd) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+.
Bij uw bezoek aan onze website zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, d.w.z. zij versturen zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Voordat u gebruik kunt maken van deze knoppen, moet u deze eerst activeren door te klikken. De knop blijft actief tot u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookie-aanwijzingen.

Cookie-aanwijzingen

Na de activering wordt er een directe verbinding gemaakt met de server van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser overgebracht en door deze in de website geïntegreerd. Na activering van een knop kan het betreffende sociale netwerk al gegevens inwinnen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Bent u ingelogd bij een sociaal netwerk, dan kan dit netwerk uw bezoek aan deze website bij uw account plaatsen. Het bezoek aan andere Daimler-websites kan een sociaal netwerk niet plaatsen, voordat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd. Bent u lid bij een sociaal netwerk en wilt u niet dat dit netwerk de bij uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens aan uw opgeslagen accountgegevens koppelt, dan moet u eerst bij het betreffende sociale netwerk uitloggen en dan pas de knoppen activeren.
Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden ingewonnen. Doel en omvang van de gegevensinwinning en de verdere verwerking en toepassing van deze gegevens door de desbetreffende sociale netwerken, evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privacy, staan vermeld in de informatie over de gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken.

Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-aanwijzingen.

Cookie-aanwijzingen
Analyse van gebruiksgegevens

Om voorkeuren van bezoekers en bijzonder populaire gebieden in ons aanbod op het internet te kunnen identificeren, gebruiken wij Adobe Omniture producten. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze internetsites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren.

Wilt u niet dat Daimler informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen te allen tijde voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out). Voor de technische kant van dit bezwaar wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen kan worden toegepast voor de browser van waaruit hij is ingesteld. Als u de cookies verwijdert of een andere browser of andere hardware gebruikt, dient opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

Klik hier om de opt-out-cookie in te stellen.
Veiligheid

Daimler implementeert technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang van onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd om bij te blijven met de technologische ontwikkeling.

Recht op informatie

Daimler of de hiervoor optredende verantwoordelijke instantie, deelt u op aanvraag, indien mogelijk schriftelijk, volgens het geldende recht mee of en welke persoonlijke gegevens bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, bieden wij u tevens de mogelijkheid om de gegevens zelf in te zien en indien gewenst te verwijderen of te wijzigen. Indien er ondanks onze inspanningen om correcte en actuele gegevens te garanderen, foutieve informatie mocht zijn opgeslagen, dan zullen wij deze na uw aanvraag verbeteren.

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming, die u met zijn team ter beschikking staat. U kunt tevens contact met hem opnemen als u informatie wenst, opmerkingen of klachten hebt.

Concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming:

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Duitsland

Inzage en correctie

Ons bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1028393. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens, dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot:

Mercedes-Benz Vans Nederland B.V.
Van Deventerlaan 50
3528 AE Utrecht

Postbus 2088
3500 GB Utrecht